ZALOGUJ
Wykaz szkół z lekcjami języka polskiego
Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem poszczególnej szkoły


polskiwhesji

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż

prowadzona przez Konsulat Generalny RP
w Kolonii we współpracy z organizacjami polonijnymi
akcja pn. #PolskiwHesji przyniosła pierwsze pozytywne rezultaty.
W wyniku akcji, zebraliśmy ponad 900 zgłoszeń od rodziców dzieci
w wieku szkolnym i przedszkolnym, którzy zadeklarowali
chęć posyłania swoich dzieci na lekcje języka polskiego
w niemieckich szkołach na terenie Hesji. Zgłoszenia przekazane zostały heskiemu ministerstwu oświaty,
które na początku września br., poinformowało Konsulat,
iż jeszcze w bieżącym roku szkolnym planuje utworzenie
około 15 dodatkowych grup nauczania języka polskiego
jako języka kraju pochodzenia. Lekcje miałyby odbywać
się w następujących powiatach i miastach: powiaty- Bergstrasse,
Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Hochtaunuskreis,
Offenbach Land; miasta- Darmstadt, Frankfurt nad Menem,
Kassel, Offenbach nad Menem, Wiesbaden.
Rozpoczęcie zajęć planowane jest po feriach jesiennych. Dla przypomnienia, aktualnie na terenie Hesji nauka
odbywa się w trzech miejscowościach
(Darmstadt, Frankfurt n. Menem, Kassel),

w pięciu grupach nauczania, a w lekcjach
uczestniczy mniej niż 100 dzieci.

Nie ma zajęć dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.
Nowoutworzone grupy mają natomiast objąć również uczniów klas 1-4.
Nauka języka polskiego realizowana będzie
w wymiarze dwóch godzin tygodniowo,

a zajęcia mają charakter fakultatywny (Wahlunterricht).
Zgłoszenie dziecka do udziału w lekcjach
ma wiążący charakter na dany rok szkolny.

Heskie władze oświatowe zapewniły nas jednakże,
że w wypadku obecnych zgłoszeń wycofanie
się ze zgłoszenia będzie możliwe w wypadku,

gdy zajęcia z języka polskiego miałyby kolidować
z innymi zajęciami dziecka lub gdy odległość do szkoły,
w której odbywać się będą lekcje będzie
dla dziecka/rodziców przeszkodą. Ostateczna liczba grup nauczania oraz szkół,

w których prowadzona będzie nauka, uzależniona jest
od liczby potwierdzonych przez rodziców
zgłoszeń na zajęcia.

Do utworzenia grupy, niezbędne jest zebranie co najmniej
10 dzieci w podobnym wieku,
zamieszkałych w danej miejscowości lub powiecie.

Za zbierania potwierdzeń odpowiada Konsulat Generalny w Kolonii.
Rodzice, którzy wiosną br. wypełnili formularz zgłoszeniowy
proszeni są o mailowe Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
lub telefoniczne (0221/93730 218) potwierdzenie
gotowości do udziału dziecka w zajęciach.
W treści maila prosimy podać nazwisko i imię dziecka,
nazwisko i imię rodzica (opiekuna prawnego) oraz nazwę i typ szkoły,
do której uczęszcza dziecko (szkoła podstawowa/szkoła ponadpodstawowa). Ci z Państwa, którzy do tej pory nie
zadeklarowali chęci posyłania dziecka

na lekcje języka polskiego, mogą
to uczynić wypełniając formularz zgłoszeniowy,

dostępny na stronie konsulatu: http://bit.ly/2cBGAiU,
a następnie przesyłając

go w formie skanu na adres
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
lub pocztą (Konsulat Generalny RP w Kolonii,
Im Media Park 5c, 50670 Köln,

z dopiskiem #PolskiwHesji).
Na stronie placówki
znaleźć można również dalsze informacje dot.
akcji #PolskiwHesji. Zachęcamy do wypełniania zgłoszeń
również rodziców z miast i powiatów, w których na obecnym
etapie nie jest planowane wprowadzenie lekcji.
Im większa liczba osób zainteresowanych i deklarujących
chęć posyłanie dzieci na język polski, tym
większa szansa, że w niedalekiej przyszłości zajęcia
takie zostaną wprowadzone również w kolejnych miejscach.
Konsulat zamierza sukcesywnie przekazywać dalsze zgłoszenie
ministerstwu oświaty w Wiesbaden. Korzystając z okazji kierujemy słowa ogromnego podziękowania
do polonijnych koordynatorów akcji, do których
również teraz można kierować potwierdzenia
i zgłoszenia na #PolskiwHesji. Kontakt
do koordynatorów znajdą Państwo tutaj: http://bit.ly/2d0uCxp. Prosimy również o rozpowszechnienie powyższej
informacji w kręgu Państwa rodziny i znajomych
w dowolnej dogodnej dla Państwa formie
np. przesłanie dalej powyższego maila, umieszczenie
informacji na prowadzonej przez Państwa/Państwa organizację
polonijną stronie internetowej/Facebooku/Twitterze etc. W przypadku ewentualnych pytań prosimy
o kontakt mailowy lub telefoniczny
z Panem Konsulem Andrzejem Dudzińskim:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Z wyrazami szacunku, Referat ds. Współpracy z Polonią Konsulat Generalny RP w Kolonii Generalkonsulat der Republik Polen in Köln Referat polonijny / Auslandspolen Im MediaPark 5c

Do obejrzenia film z udziałem Konsula Andrzeja Dudzińskiego i Pani Agnieszki Siemasz-Kałuży

https://www.youtube.com/watch?v=5glA-uO3tUw&app=desktop

W związku z pogarszającą się sytuacją języka polskiego w heskim systemi oświatowym, nikłą obecnością lekcji polskiego w szkołach niemieckich, nasze Stowarzyszenie, wraz z innymi organizacjami w Hesji, bierze udział w akcji na rzecz języka polskiego w Hesji. Konsulat RP w Kolonii aktywnie wspiera to przedsięwzięcie. Poniżej list Konsula ds. Polonii Pana Andrzeja Dudzińskiego. Z ramienia Stowarzyszenia koordynatorkami są panie Karina Pryt oraz Agnieszka Seiffermann. 

 

Do maja 2016 zebrano około 300 zgłoszen akcji Polski w Hesji, w całym landzie 900. Na spotkaniu w Ministerstwie był przedstawiciel naszej organizacji, czekamy na decyzje HKM.

W razie pytań, uwag ws. nauczania języka polksiego jako języka kraju pochodzenia mogą się Państwo zgłaszać też do 

Das Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen, Mehrsprachigkeit und schulische Integration https://schulaemter.hessen.de/standorte/frankfurt/zustaendigkeiten/fachberaterzentrum Mete Özcan, Raum H 2.03 (montags bis freitags)

Tel.: 069 38989­228

Fax: 069 38989­188

E­Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fachberaterin und Ansprechpartnerin für Polnisch

Marta Tomaszewska

Raum: H 2.02 (dienstags)

Tel.: 069 38989­103

Fax: 069 38989­188

E­Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wielce Szanowni Państwo,

 Dostęp do nauki języka polskiego na terenie Hesji w publicznym systemie oświaty nie jest w ocenie KG RP w Kolonii wystarczający w stosunku do liczby Polaków i Polonii, zamieszkujących ten kraj związkowy. Z uwagi na powyższe, KG RP w Kolonii wraz z organizacjami polonijnymi o profilu oświatowym, które prowadzą działalność na obszarze Hesji inauguruje akcję #polskiwHesji, której celem jest wykazanie władzom oświatowym, w szczególności heskiemu ministerstwu szkolnictwa oraz urzędowi szkolnemu we Frankfurcie nad Menem, w którego kompetencji znajduje się rozwój języków krajów pochodzenia dzieci i młodzieży, rzeczywistego, zwiększonego zapotrzebowania na stworzenie dodatkowych punktów nauczania języka polskiego na terenie Hesji.  

 

W załączeniu przesyłam wystosowany przez Konsula Generalnego RP w Kolonii Pana Jana Sobczaka list otwarty do Polaków i Polonii w Hesji, informujący o otwierającej się możliwości zwiększenia ilości szkół, w których nauczany będzie język polski, pod warunkiem wykazania rzeczywistego, większego zapotrzebowania na nauczanie języka polskiego, które udokumentowane zostanie zgłoszeniami od rodziców (opiekunów prawnych), zainteresowanych zapisaniem dzieci na zajęcia z j. polskiego.

 Mając świadomość jak wielką wartość stanowi utrzymanie kultury i tradycji polskiej na obczyźnie oraz wiedząc, że zachowanie tożsamości narodowej jest praktycznie niemożliwe, a przynajmniej bardzo trudne, bez znajomości języka polskiego, będę zobowiązany jeśli zechcą nas Państwo wspomóc w rozpowszechnieniu informacji o akcji #polskiwHesji i informować o niej zainteresowanych Polaków i Polonię, w tym zwłaszcza rodziców mających dzieci w wieku szkolnym.

 Chcielibyśmy z Państwa pomocą dotrzeć do jak najszerszego kręgu osób potencjalnie zainteresowanych zapisaniem dziecka (dzieci) na język polski, które głównie przez dotychczasową dużą rezerwę heskich władz oświatowych do tworzenia miejsc, w których dzieci mogłyby z takiej nauki korzystać, nie miały takiej możliwości. Dlatego będę zobowiązany jeśli zechcą Państwo przekazać informację o inicjatywie, w dogodny dla Państwa sposób np. poprzez zamieszczenie listu wraz z załącznikami na prowadzonych przez Państwa stronach internetowych/Państwa profilach na Facebooku czy innych portalach społecznościowych, czy też wreszcie poprzez rozesłanie poniższej informacji do Państwa Rodziny i znajomych. Im więcej zgłoszeń uda nam się zebrać, tym większa szansa na poprawę sytuacji i rozszerzenie nauczania języka polskiego w Hesji!

Informację nt. akcji znaleźć można również na stronie internetowej placówki: http://bit.ly/1J1FloW, na Facebooku pod #polskiwHesji oraz na koncie Konsulatu na twitterze https://twitter.com/PLinKoeln

W razie pytań lub wątpliwości dot. inicjatywy pozostaję do Państwa dyspozycji.

 Licząc na Państwa pomoc i życzliwość pozostaję z wyrazami szacunku,

 Andrzej Dudziński

Wicekonsul/Vizekonsul 

Kierownik Referatu ds. Współpracy z Polonią

Leiter Auslandspolenreferat

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii  

Generalkonsulat der Republik Polen in Köln

 Im MediaPark 5C

50670 Köln

Tel. +49/221 93 730 215

 Fax  +49/221 34 30 89

www.poland.gov.pl

 https://www.facebook.com/PLinKoeln?ref=ts&fref=ts

 

List Konsula  

Formularz zgłoszeniowy - wzór

Formularz zgłoszeniowy

Koordynatorzy w Hesji